2016-07-25

Zarządzenia

Zarządzenia DYREKTORA SZKOŁY:

1. Zarządzene nr 1 - 2015/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 15 września 2015 r. w sprawie realizacji planu nadzoru.

2.Zarządzenie nr 2 - 2015/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016.

3. Zarządzenie nr 3 - 2015/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 15 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Udzielania Pomocy Psychologiczno  - Pedagogicznej oraz Wspierania Uczniów.

4. Zarządzenie nr 4 - 2015/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 22 grudnia  2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy I Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim.

5.Zarządzenie nr 5 – 2015/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury uzyskiwania zwolneń z realizacji zajęć wychowania fizycznego.

6. Zarządzenie nr 6 – 2015/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 22 grudnia  2015 r. w sprawie organizacji wycieczek szkolnych, biwaków, obozów, rajdów rowerowych i pieszych.

7. Zarządzenie nr 7 – 2015/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku zamachu terrorystycznegow Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim

Rok szkolny 2016/2017

1. Zarządzenie nr 1 - 2016/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017. 

2. Zarządzenie nr 2 - 2016/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 15 września 2016 r. w sprawie realizacji planu nadzoru pedagogicznego. 

3. Zarządzenie nr 3 - 2016/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zagrożenia epidemicznego na podstawie stwierdzonych przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A w naszym rejonie. 

4. Zarządzenie nr 4 - 2016/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie rekrutacji dzieci do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolski. 

5. Zarządzenie nr 5 - 2016/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji dzieci do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim.

6. Zarządzenie nr 6 - 2016/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej postępowania podczas wypadku masowego. 

Rok szkolny 2017/2018

1. Zarządzenie nr 1 - 2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018.

2. Zarządzenie nr 2 - 2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 4 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. 

3. Zarządzenie nr 3 - 2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. 

4.  Zarządzenie nr 4 - 2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 11 września 2017 r. w sprawie realizacji sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego  w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. 

5. Zarządzenie nr 5 - 2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. 

6.Zarządzenie nr 6 - 2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. 

7. Zarządzenie nr 7 - 2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. 

8. Zarządzenie nr 8 - 2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia oddziałów sportowych w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. 

9. Zarządzenie nr 9 - 2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu programu stypendialnego "Pilny uczeń" w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. 

10.  Zarządzenie nr 10 - 2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu SKO w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. 

11.  Zarządzenie nr 11 - 2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału uczniów na grupy językowe  w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. 

12.  Zarządzenie nr 12 - 2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu "Podaj dalej" w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. 

13.  Zarządzenie nr 13 - 2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. 

14.  Zarządzenie nr 14 - 2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zwolnień z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. 

15.  Zarządzenie nr 15 - 2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego  w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. 

16. Zarządzenie nr 16 - 2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania na wypadek skażenia chemicznego i biologicznego szkoły. 

17.  Zarządzenie nr 17 - 2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika do szkoły. 

18.  Zarządzenie nr 18 - 2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania na wypadek podłożenia ładunku wybuchowego.  

19. Zarządzenie nr 19 - 2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań. 

Rok szkolny 2018/2019 

1. Zarządzene nr 1 - 2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

2. Zarządzene nr 2 - 2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pełnienia dyżurów nauczycielskich w czasie przerw w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. 

3. Zarządzene nr 3 - 2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zachowania się uczniów podczas przerw w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. 

4. Zarządzene nr 4 - 2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przebywania rodziców i innych osób na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. 

5.    Zarządzene nr 5 - 2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia  12 września  2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli  Szkoły Podstawowej nr 9 im. Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. 

6. Zarządzene nr 6 - 2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 14 września 2018 r. w sprawie realizacji sposobów wykorzystania wyników planu nadzoru pedagogicznego. 

7. Zarządzene nr 7 - 2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 14 września 2018 r. w sprawie realizacji planu pracy szkoły.  

8. Zarządzene nr 8 - 2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 14 września  2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu wychowawczo - profilaktycznego  Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. 

9. Zarządzene nr 9 - 2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia  Programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 

10. Zarządzene nr 10 - 2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury organizacji wycieczek szkolnych, biwaków, obozów, rajdów rowerowych i pieszych.  

11. Zarządzene nr 11 - 2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego kryteria wyboru i zasad rekrutacji uczestników na wyjazdy zagraniczne w ramach projektu Erasmus +.

12.Zarządzene nr 12 - 2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z nowoczesnego Studia Fitness w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. 

13. Zarządzene nr 13 - 2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu siłowni szkolnej dla uczniów  w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się